Sunrise, Benoa

Sunrise, Benoa

 Worship at Pura Besakih

Worship at Pura Besakih

 Baskets, Baturuti Market

Baskets, Baturuti Market

 Mom and son, Baturuti Market

Mom and son, Baturuti Market

L1000740_web.jpg
L1000774_web.jpg
L1000778_web.jpg
L1000780_web.jpg
L1000791_web.jpg
L1000797_web.jpg
L1000804_web.jpg
L1000798_web.jpg
L1000813_web.jpg
L1000811_web.jpg
L1000803_web.jpg
L1001151_web.jpg
L1000866_web.jpg
L1001007_web.jpg
L1001012_web.jpg
L1000818_web.jpg
L1001031_web.jpg
L1001082_web.jpg
L1001053_web.jpg
L1001124_web.jpg
L1001063_web.jpg
L1001068_web.jpg
L1001098_web.jpg
L1000949_web.jpg
L1000923_web.jpg
L1001038_web.jpg
L1001113_web.jpg
L1001033_web.jpg
L1001181_web.jpg
L1001184_web.jpg
 Guardian of the sacred snakes, Tanah Lot Temple

Guardian of the sacred snakes, Tanah Lot Temple

L1001206_web.jpg
 Kawa Ijen, Java

Kawa Ijen, Java

 Miner having lunch, Kawa Ijen, Java

Miner having lunch, Kawa Ijen, Java

 Path to the crater, Kawa Ijen, Java

Path to the crater, Kawa Ijen, Java

 Kawa Ijen, Java

Kawa Ijen, Java

 Sulphur miner, Kawa Ijen, Java

Sulphur miner, Kawa Ijen, Java

 Baskets, Kawa Ijen, Java

Baskets, Kawa Ijen, Java

L1001300_web.jpg
 Fishermen, Pekutatan, Bali

Fishermen, Pekutatan, Bali

L1001304_web.jpg
L1001309_web.jpg
L1001320_web.jpg